PERATURAN WALI KOTA BATU NOMOR 23 TAHUN 2021

PERATURAN WALIKOTA BATU NOMOR 23 TAHUN 2021, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 23/E TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH DASAR NEGERI DI KOTA BATU TAHUN  PELAJARAN 2021/2022

ABSTRAKSI

ABSTRAK                     :      Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, serta guna kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi yang diharapkan dapat  meningkatkan mutu pendidikan dan sumber maka menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Dasar Negeri  di Kota Batu Tahun  Pelajaran 2021/2022

MATERI MUATAN  :

  Peraturan Wali Kota Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Dasar Negeri Di Kota Batu Tahun  Pelajaran 2021/2022.

  1. Ketentuan Umum
  2. Tata Cara Ppdb
  3. Pendataan Ulang Dan Pemutakhiran Data
  4. Perpindahan Peserta Didik
  5. Pelaporan
  6. Pembinaan Dan Pengawasan
  7. Ketentuan Penutup

CATATAN    : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada  29 Maret 2021

DAPAT DIUNDUH DISINI

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *